Tarcza Logo

Jesteśmy aby pomóc
kom: 512 939 994
ul. Popiełuszki 4, II piętro, pokój nr 21
37-450 Stalowa Wola

Informacje

Jeżeli potrzebujesz pomocy, jeżeli doświadczasz przemocy, jeśli jesteś świadkiem przemocy:
ZATELEFONUJ !!! PRZYJDŹ !!! REAGUJ !!! NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA KRZYWDĘ INNYCH !!!! POMOŻEMY TOBIE I TWOIM NAJBLIŻSZYM

Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Organa ścigania, każdego roku ujawniają w naszym kraju ok. 90 tyś. przypadków przemocy w rodzinie. Naukowcy szacują, że problemem przemocy może być dotknięta nawet co piąta rodzina w Polsce.

Pamiętaj, że:
Brak reakcji ze strony otoczenia jest swoistym przyzwoleniem na przemoc domową!!!! Deklaracja przyjęta w grudniu 1995 roku na II Ogólnopolskiej Konferencji na temat Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

Stowarzyszenie działa na terenie powiatu stalowowolskiego i pobliskiego regionu Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest:
- pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
- budowa systemu profilaktyki i pomocy osobom dotkniętym przemocą domową w oparciu o lokalne instytucje i organizacje pozarządowe i samorządowe
- kształtowanie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Jedną z form pomocy „Tarczy” osobom doświadczającym przemocy domowej jest prowadzenie Punktu Konsultacyjnego. W Punkcie Konsultacyjnym pełnią dyżury psychologowie i pracownicy, którzy udzielają bezpłatnie porad i pomocy osobom dotkniętym przemocą domową oraz sporządzają pisma urzędowe związane z przemocą, do sądu i innych instytucji.

Pamiętaj! NIKT z twojej rodziny (mąż, żona dzieci) nie ma prawa Cię bić! Nie ma prawa się nad Tobą znęcać psychicznie i nie ma prawa Ci grozić. Przemoc, fizyczne i psychiczne znęcanie oraz groźby ich użycia są przestępstwem.

Aktualności

Wieczór Profilaktyki w Centrum NGO

Masz wątpliwości dotyczące picia osoby bliskiej? Chcesz uzyskać informacje o uzależnieniu od alkoholu, poradę, pomoc dla siebie lub kogoś, o kim wiesz, że jej potrzebuje? A może chcesz po...


Akcja promocyjna w Vivo!

16  kwietnia 2016r.-sobota-  wolontariusze ze Stowarzyszenia „Tarcza” prowadzili na terenie VIVO! Stalowa Wola akcjię informacyjną o  działaniach Stowarzyszenia.Uruchomiony...


Działania / Projekty

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Pomocna dłoń.

Od 2017-02-28 Do 2017-12-31

Stowarzyszenie „TARCZA” ukierunkowane jest na udzielanie pierwszej, podstawowej pomocy osobom, które nieraz same nie są pewne jak w swojej trudnej sytuacji postąpić....


Projekt "Włączamy młodzież w działanie, wyłączamy przemoc", dofinansowany w ramach FIO

Od 2015-06-02 Do 2015-12-31

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „TARCZA” realizowało projekt „Włączamy młodzież w działanie, wyłączamy przemoc”
...


Mówią o Nas

TARCZA w Telewizji STELLA o nowym projekcie

Mówi o nas
Zobacz pełny artykuł

Wrześniową część projektu rozpoczęliśmy od informacji w Telewizji Stella. Młodzież zachęcamy do udziału w warsztatach, a Telewizji dziękujemy. Wyłączamy przemoc razem :)


StaloweMiasto.pl o Tarczy

Mówi o nas
Zobacz pełny artykuł

Portal StaloweMiasto.pl napisał o naszych bezpłatnych konsultacjach psychologicznych i prawniczych. Porady psychologiczne współfinansowane są przez Gminę Stalowa Wola w ramach zadania...


Mini Galeria - Zobacz całą galerię!

  • panie prezes
  • -
  • Warsztaty psychologiczne
  • -
  • członkowie TARCZY
  • Akcja promocyjna w Vivo!
  • Zajęcia z karate
  • nasza pani prezes również odnalazła się w nowej dyscyplinie