Stowarzyszenie „TARCZA” ukierunkowane jest na udzielanie pierwszej, podstawowej pomocy osobom, które nieraz same nie są pewne jak w swojej trudnej sytuacji postąpić. Świadczy dla każdego bezpłatne PORADY PSYCHOLOGICZNE (w każdą środę od 16.00 – 18.00), PORADY PRAWNE (w każdy piątek od 16.30 – 18.30) i PORADY INFORMACYJNE. Na wszystkie porady prosimy o wcześniejsze umawianie się telefoniczne pod nr  512939994.

Stowarzyszenie „TARCZA” ukierunkowane jest na udzielanie pierwszej, podstawowej pomocy osobom, które nieraz same nie są pewne jak w swojej trudnej sytuacji postąpić. Zainteresowani uzyskają nie tylko wsparcie, ale i niezwykle ważną w całym procesie walki z przemocą pomoc w obiektywnym spojrzeniu na  swoją sytuację. Informacje można znaleźć na naszej stronie www.stowarzyszenietarcza.pl lub pod telefonem nr  512939994.

Poradnictwo psychologiczne prowadzone jest w ramach zadania publicznego pt.: „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Pomocna dłoń” współfinansowanego przez Gminę Stalowa Wola. Zadanie jest realizowany w okresie od 28.02.2017r. do 31.12.2017 r.

Stowarzyszenie „Tarcza” mieści się w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 4, pokój nr 21 (za Bazyliką).

POMOC DLA CIEBIE

ALKOHOLIZM / WSPÓŁUZALEŻNIENIE

PRZEMOC

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

GALERIA ZDJĘĆ