Stowarzyszenie Tarcza we współpracy z Al-Anon i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej uczestniczyło zorganizowało szkolenie na temat terapii uzależnień pn.: „Jak uwolnić się z pułapki współuzależnienia”.

Uczestniczyło w nim 78 osób  -  psychologowie, księża, kuratorzy , sędziowie, opiekunowie i pracownicy socjalni z MOPS, policja, radni. Każdy uczestnik dostał pakiet materiałów o tym co to jest współuzależnienie i uzależnienie od alkoholu, gdzie są grupy Al-Anon i czym się zajmują, jaką pomoc oferuje Stowarzyszenie TARCZA.

POMOC DLA CIEBIE

ALKOHOLIZM / WSPÓŁUZALEŻNIENIE

PRZEMOC

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

GALERIA ZDJĘĆ