Zapraszamy osoby duchowne Kościołów i związków wyznaniowych działających w Polsce do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie uczestników z metodami i technikami Dialogu Motywującego w pracy ukierunkowanej na motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia i poszukiwania wsparcia psychologicznego przez członków ich rodzin.

Zapraszamy osoby duchowne Kościołów i związków wyznaniowych działających w Polsce do udziału w 2-dniowym szkoleniu, którego celem jest zapoznanie uczestników z metodami i technikami Dialogu Motywującego w pracy ukierunkowanej na motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia i poszukiwania wsparcia psychologicznego przez członków ich rodzin. Uczestnicy szkolenia, pracując w 20-osobowych grupach, będą mieli możliwość nabycia nowych umiejętności sprzyjających efektywnemu pomaganiu osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz zapoznania się z przykładami dobrych praktyk w pracy duszpasterskiej wśród wiernych doświadczających uzależnienia i jego skutków. Zajęcia prowadzone będą przez certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień i trenerów Dialogu Motywującego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Na szkolenie składa się 18 godzin dydaktycznych zajęć, w tym 6 godzin zajęć edukacyjnych, 10 godzin zajęć warsztatowych oraz 2 godziny prezentacji dobrych praktyk. Uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne, w tym egzemplarze książki „Jak wspierać osoby dotknięte problemem alkoholowym. Poradnik dla osób duchownych” oraz płyty z filmami edukacyjnymi „Rozmowa księdza z osobą uzależnioną” i „Rozmowa księdza z osobą współuzależnioną”.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: http://parpa.pl/index.php/aktualnosci/1108-szkolenie-dla-duchownych-kosciolow-i-zwiazkow-wyznaniowych .

POMOC DLA CIEBIE

ALKOHOLIZM / WSPÓŁUZALEŻNIENIE

PRZEMOC

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

GALERIA ZDJĘĆ