Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Organa ścigania, każdego roku ujawniają w naszym kraju ok. 90 tyś. przypadków przemocy w rodzinie. Naukowcy szacują, że problemem przemocy może być dotknięta nawet co piąta rodzina w Polsce.

Pamiętaj, że:
Brak reakcji ze strony otoczenia jest swoistym przyzwoleniem na przemoc domową!

Stowarzyszenie działa na terenie powiatu stalowowolskiego i pobliskiego regionu. Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest:

- pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz dotkniętym alkoholizmem bliskich
- budowa systemu profilaktyki i pomocy osobom dotkniętym przemocą domową w oparciu o lokalne instytucje i organizacje pozarządowe i samorządowe
- kształtowanie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Jedną z form pomocy „Tarczy” osobom doświadczającym przemocy domowej jest prowadzenie Punktu Konsultacyjnego. W jego ramach pełnią dyżury psychologowie i pracownicy, którzy udzielają bezpłatnie porad i pomocy osobom dotkniętym przemocą domową oraz sporządzają pisma urzędowe związane z przemocą do sądu i innych instytucji.

Pamiętaj! NIKT z twojej rodziny (mąż, żona dzieci) nie ma prawa Cię bić! Nie ma prawa się nad Tobą znęcać psychicznie i nie ma prawa Ci grozić. Przemoc, fizyczne i psychiczne znęcanie oraz groźby ich użycia są przestępstwem.

Udzielamy również wskazówek co robić w sytuacji, gdy osoba bliska ma problem alkoholowy.

 

POMOC DLA CIEBIE

ALKOHOLIZM / WSPÓŁUZALEŻNIENIE

PRZEMOC

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

GALERIA ZDJĘĆ