Od 2017-02-28 do 2017-12-31

Stowarzyszenie „TARCZA” ukierunkowane jest na udzielanie pierwszej, podstawowej pomocy osobom, które nieraz same nie są pewne jak w swojej trudnej sytuacji postąpić. W roku 2017r. Stowarzyszenie „TARCZA” realizuje zadanie współfinansowane przez Gminę Stalowa Wola na poradnictwo psychologiczne w ramach zadania publicznego pt.: „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Pomocna dłoń” . Zadanie jest realizowane w okresie od 28.02.2017r. do 31.12.2017r.

 Od 2012-03-01 do 2012-12-31

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Stalowa Wola. Nazwa zadania: Pomoc Rodzinom i Osobom w Trudnej Sytuacji Życiowej oraz Wyrównywanie Szans Tych rodzin i Osób.

Od 2012-06-01 do 2012-12-31


Projekt pt. "Pomagam lepiej" zakładał podjęcie działań zmierzających do wsparcia Stowarzyszenia "Tarcza" i jego członków a przez to zwiększenie ilości i jakości podejmowanych przez organizację działań.

Od 2015-06-02 do 2015-12-31

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „TARCZA” realizowało projekt „Włączamy młodzież w działanie, wyłączamy przemoc”dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w kwocie 29 317,80 zł

POMOC DLA CIEBIE

ALKOHOLIZM / WSPÓŁUZALEŻNIENIE

PRZEMOC

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

GALERIA ZDJĘĆ